Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Služby

Pre našich klientov poskytujeme najmä:

-          komplexné právne a ekonomické poradenstvo v procese konkurzov fyzických osôb, právnických osôb a reštrukturalizácii spoločností

-          komplexnú administráciu pohľadávok klientov v konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach vedených voči dlžníkom v Slovenskej republike

-          právne a ekonomické poradenstvo v procese likvidácie obchodných spoločností

-          právne a ekonomické poradenstvo pri likvidácii obchodnej spoločnosti a družstva, výkon funkcie likvidátora v obchodných spoločnostiach a družstvách

-          vypracovanie odborných posudkov pre účely zhodnotenia platobnej schopnosť klienta, zhodnotenia finančnej a právnej situácie klienta

-          vypracovanie analýz zameraných na zhodnotenie podmienok pre splnenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu

 -          vypracovanie reštrukturalizačného posudku

-          vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

-          profesionálne vedenie kompletného reštrukturalizačného konania, schvaľovanie úkonov prináležiacich reštrukturalizačnému správcovi

-          právne a finančné poradenstvo v procese reštrukturalizácie

-          vypracovanie reštrukturalizačného plánu

-          komunikácia a negociácia s veriteľmi dlžníka

-          výkon dozornej správy